Aktualitātes

Tiesneši, tiesnešu palīgi, prokurori un izmeklētāji zinās vairāk par naudas atmazgāšanu

23.05.2019
Šonedēļ no 20. līdz 23.maijam ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notika divi semināri “Naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšana un kriminālvajāšana kriptovalūtas laikmetā”. Mācību mērķis ir uzlabot tiesnešu, tiesnešu palīgu, prokuroru un izmeklētāju zināšanas par naudas atmazgāšanas jautājumiem, īpaši attiecībā uz  virtuālās naudas izmantošanu ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas aspektā. Seminārā sniegta pamatinformācija par to, kas ir kriptovalūta un kā to izmanto naudas...

Igaunijas Tieslietu ministrija pārņem labāko praksi no Tiesu administrācijas

09.05.2019
Šodien, 9.maijā Tiesu administrācijā viesojas Igaunijas Tieslietu ministrijas pārstāvji, kuri Rīgā ieradušies, lai klātienē iepazītos ar iestādes īstenotajām un plānotajām tiesu digitalizācijas novitātēm. Kaimiņvalsts viesi tiks iepazīstināti arī ar E-lietas programmas vadošo projektu „Tiesu informatīvās sistēmas attīstība”, kura ietvaros plānots izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību. Igaunijas kolēģi viesosies arī Rīgas apgabaltiesā,...

Par saīsināto darba laiku pirmssvētku dienā

17.04.2019
Informējam, ka sakarā ar gaidāmajiem svētkiem Tiesu administrācijas darba laiks  š.g. 18.aprīlī plānots līdz plkst.15.30. Priecīgas Lieldienas!

Veiksmīgi noslēdzies Tiesu administrācijas īstenotais Twinning projekts Gruzijā

17.04.2019
2019.gada 16.aprīlī Tiesu administrācija veiksmīgi noslēdz 2017.gada septembrī uzsākto projektu “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā.Projektu Tiesu administrācija kā vadošais partneris īstenoja sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, Francijas Nacionālo Tiesnešu skolu, kā arī Horvātijas Tiesnešu Akadēmiju. Projekta mērķis bija Gruzijas Tiesnešu mācību skolas tiesiskās apmācības praksi tuvināt Eiropas standartiem, stiprinot un attīstot iestādes kapacitāti un efektivitāti, kā arī turpmāko...

Tiesu administrācija uzsāk Eiropas Savienības finansētā projekta „Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanu

01.04.2019
2019.gada 22.martā Tiesu administrācija un Eiropas Komisija noslēdza līgumu par projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanu, kurš tiks uzsākts š.g. 1.aprīlī un to plānots noslēgt 2020.gada oktobrī. Projekta mērķis ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu krimināllietās, kā arī izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju, izpildot sodu, ko noteikušas ārvalstu tiesu...

Latvija ir paraugs informācijas tehnoloģiju izmantošanā tieslietu sistēmā

01.04.2019
No 28. līdz 29. martam Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics un Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projektu vadītāja Anna Skrjabina piedalījās OECD organizētajā apaļā galda diskusijā "Vienlīdzīga pieeja tiesiskumam" Lisabonā, Portugālē. Diskusijā tika spriests par iespējām sekmēt iedzīvotāju un uzņēmēju pieeju tiesiskumam. Diskusijas ietvaros tika prezentēta Latvijas pieredze, uzsverot, ka tieslietu sektora prioritāte ir...

Tiesu administrācija organizē mācības Finanšu noziegumu izmeklēšanas jautājumos

28.03.2019
 Š.g. 25.-26. martā un 27. un 28. martā ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros tiek organizētas apmācības “Finanšu izmeklēšana no stratēģiskiem apsvērumiem līdz faktiskai rīcībai”. Apmācību mērķis ir nostiprināt spējas apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Apmācības organizē Tiesu administrācija un tajās piedalās tiesneši, izmeklētāji, prokurori un Kontroles dienesta pārstāvji. Apmācības vada Oxana Gisca, kas ir Moldovas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas...

Latvijas Tiesu administrācijas vadībā tiek izstrādāts globāls ietvars digitālo pakalpojumu attīstībai tieslietu jomā

28.03.2019
Š.g. 26.martā Lisabonā norisinājās Latvijas Tiesu administrācijas un Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) nodibinātās ekspertu darba grupas pirmā tikšanās, lai pārrunātu globālā ietvara pamata elementus. Tehnoloģiju attīstība tieslietu jomā plaši tiek diskutēta, runājot par pieeju tiesiskumam OECD dalībvalstīs un pasaulē. Jautājumiem tika pievērta īpašā uzmanība arī OECD pieejas tiesiskumam apaļā galda diskusijas ietvaros, kas norisinājās Rīgā, 2018.gada 5.- 6.jūlijā,...

Latvijas delegācija iepazīstas ar Islandes tieslietu nozares iestāžu darbu

26.03.2019
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „E-pierādījumu dzīves cikls” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 18. līdz 21.martam viesojās vairākās Islandes tieslietu nozares iestādēs. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Islandes Tiesu administrāciju, Islandes Policiju, Islandes Prokuratūru un Reikjavikas rajona tiesu. Vizītes mērķis bija iepazīties ar jaunākajām e-pierādījumu iegūšanas metodēm no mobilajām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem...

Digitālie pierādījumi tieslietu sektorā

07.03.2019
 Š.g. 4. un 5. martā ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros tika organizētas apmācības “Ievads par tiesību aktiem un praksi attiecībā uz elektroniskajiem pierādījumiem”. Apmācības organizēja Tiesu administrācija un tajās piedalījās tiesneši, izmeklētāji, prokurori. Apmācības vadīja zvērināts advokāts Stīvens Meisons, kas ir arī Anglijas un Velsas advokatūras ģenerālpadomes (General Council of the Bar of England and Wales) IT nodaļas līdzstrādnieks un...