Aktualitātes

Tiesnešu amata kandidātu atlases komisija sāk darbu

22.10.2020
Šodien par Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore Dzintra Balta, bet par priekšsēdētājas vietnieci Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane. Līdz ar to, komisija šodien ir sākusi darbu.Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Novēlu izveidotajai komisijai veiksmīgu darbu šajos trīs gados. Tiesu administrācija sniegs visu nepieciešamo atbalstu komisijas darbā. Pirmais nozīmīgais uzdevums būs tiesnešu amata kandidātu izvērtēšana...

Satversmes tiesa izsludina iespēju tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā

22.10.2020
Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju izsludina konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā. Tās laikā vienam no minēto tiesu tiesnešiem būs iespēja sešus mēnešus (no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam) pildīt Satversmes tiesas padomnieka pienākumus.  Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzsver: “Pieredzes apmaiņas...

Pirmo reizi kādā no tiesām lieta izskatīta e-formātā

22.10.2020
Līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020.gada 1.jūlijā, tiesas administratīvo pārkāpumu lietās strādā Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) jaunajā tehnoloģiskajā platformā, kas izstrādāta E-lietas projektu programmas projektā “Tiesu informatīvā attīstība”. TIS pilnveidotā funkcionalitāte paredz datu (lietas materiālu/nolēmumu) apmaiņu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmu (APAS). Datu apmaiņa notiks, izmantojot E-lietas koplietošanas komponenti, kas nodrošinās pārsūdzētās administratīvā...

Izveidota tiesnešu amata kandidātu atlases komisija

21.10.2020
Izveidotajā tiesnešu amata kandidātu atlases komisijā būs deviņi komisijas locekļi. No Augstākās tiesas komisijā strādās Administratīvo lietu departamenta senatore Ieva Višķere, Civillietu departamenta senatore Dzintra Balta un Krimināllietu departamenta senatore Sandra Kaija. No apgabaltiesām – Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Sanita Kanenberga, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Silva Reinholde un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Agnese Veita. No rajona (pilsētas) tiesām – Administratīvās...

Notiks vebinārs "Tiesu loma ekonomikas attīstībā"

21.10.2020
Saikne starp ekonomiskajiem procesiem un tieslietu sistēmu arvien plašāk tiek uzsvērta Eiropas un pasaules līmenī, iezīmējot tieslietu sistēmas lomu ekonomikas izaugsmes kontekstā.  Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros 2020.gada 21.oktobrī rīko vebināru, kura pamatā ir ideja par efektīvu tieslietu sistēmu kā pamatu valsts ekonomikas attīstībai un investīciju piesaistei. Pieslēdzies vebināram 21.oktobrī SPIEŽOT ŠEIT /Pieslēdzoties vebinārām,...

Būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts tiesās un mediācija civillietās

20.10.2020
Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts Mediācija civillietās, kura ietvaros Latvijas sabiedrībai bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī iespēja saņemt projekta ietvaros līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu.Kā atzīmē Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane: "Mediācijā nav zaudētāju! Tāpēc iesaku to izmēģināt jebkura strīda...

Pieteikšanās darbam Ekonomisko lietu tiesā līdz 30.oktobrim

14.10.2020
Turpinās 21 amata vietas konkurss darbam Ekonomisko lietu tiesā. Strādāt jaunizveidotā tiesā aicinām tiesneša palīgus, tiesas sēžu sekretārus, tiesas sekretāru, priekšsēdētāja palīgus pētnieciski analītiskajos jautājumos, priekšsēdētāja palīgu un kancelejas vadītāju. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Specializētās Ekonomisko lietu tiesas darbam būs izšķiroša ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību. Aicinu esošos un topošos juristus ar tiesu darbam atbilstošām kompetencēm pieteikties...

Informācija tiesu apmeklētājiem saistībā ar Covid-19 izplatību

14.10.2020
Ņemot vērā Covid-19 saslimstības straujo pieaugumu atgādinām par drošības pasākumiem, lai pasargātu gan sevi, gan citus no iespējamas saslimšanas. 2 m distances ievērošana Lai novērstu riskus tiesu apmeklētāju, kā arī personāla veselībai un tiesas strādātu saskaņā ar valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, starp personām tiesas zālē un ārpus tās, joprojām jāievēro fiziskā 2 m distance. Tiesas apmeklētāji tiesā tiek ielaisti tikai,...

Seminārs par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

01.10.2020
Vakar, 30.septembrī Tiesu administrācija Rīgas apgabala tiesām organizēja semināru par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Semināra mērķis – veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu spriedumu atzīšanas un izpildīšanas jomā, izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju un izpildot sodus, ko noteikušas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu institūcijas. Seminārs bija veltīts divu...

Vidzemes rajona tiesas Valmieras zemesgrāmatu nodaļa pārceļas uz telpām Garā ielā 5

22.09.2020
Informējam, ka Vidzemes rajona tiesa V.Baloža ielā 13A, Valmierā, kas apkalpoja zemesgrāmatu lietas, pārceļas uz tiesas telpām Garā ielā 5, Valmierā. 2020. gada  23., 24., 25. septembrī apmeklētāji klātienē V.Baloža ielā 13A, Valmierā netiks pieņemti, 25. septembrī nedarbosies tālruņi. Lūgums zemesgrāmatu lietas un ar tām saistītos dokumentus nosūtīt pa pastu Garā ielā 5, Valmierā, elektroniski  vidzeme@zemesgramata.lv vai iesniegt Vidzemes rajona tiesā Cēsīs,...