Aktualitātes

Norisinājies seminārs par "Efektīva pārrobežu sadarbība kriminālprocesā"

25.04.2018

Šī gada 21.aprīlī norisinājās seminārs "Efektīva pārrobežu sadarbība kriminālprocesā", minēto semināru organizēja Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts policijas koledžu Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.


Seminārā “Efektīva pārrobežu sadarbība kriminālprocesā” pulcējās tiesībaizsardzības iestāžu izmeklētāji, kuru ikdienas pienākumu pildīšanā ir svarīgi labi orientēties pārrobežu sadarbības jautājumos, lai efektīvi izmantotu savus un citu dienestu resursus. Pārrobežu sadarbība nepārtraukti mainās, tajā ienāk jauni sadarbības instrumenti, par kuriem nacionālajā līmenī praktiski uzreiz nav iespējams uzzināt, nerunājot par kvalitatīvu to izmantošanu darbā.

Šīs seminārs deva iespēju iegūt jaunas ziņas par pārrobežu sadarbības jautājumiem. Seminārā uzstājas profesionāļi, kas nodrošina sadarbību ar citām valstīm, līdz ar to klausītāji ieguva gan teorētiskās, gan praktiskas atziņas.

Nozīmīga daļa pārrobežu sadarbība kriminālprocesā tiek koordinēta un nodrošināta ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskas sadarbības pārvaldes atbalstu. Atbalsts tiek sniegts ne tikai Valsts policijas amatpersonām, bet arī citu dienestu procesa virzītājiem. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vadošās amatpersonas uzstājās ar praktiskiem referātiem, sniedzot ikdienā noderīgas ziņas par informācijas apmaiņas nosacījumiem un kārtību ar citām valstīm, norādot uz būtiskām niansēm; iepazīstinot ar jauniem kriminālprocesuālajiem instrumentiem un atspoguļojot sadarbību ar trešajām valstīm. 

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520