Aktualitātes

Tiesneši, prokurori un izmeklētāji pilnveido zināšanas intelektuālā īpašuma aizsardzībā

12.04.2018

2018.gada 10.aprīlī Valsts policijas koledžā, ESF projekta ,,Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros, norisinājās augsta līmeņa seminārs, kurā tiesneši, prokurori un izmeklētāji pilnveidoja savas zināšanas intelektuālā īpašuma aizsardzībā.Seminārs pulcēja plašu auditoriju pateicoties nozares labākajiem starptautiskajiem ekspertiem - Dr Eleonora Rosati, asociētā profesore intelektuālā īpašuma tiesību jomā Southemptonas Universitātē (Lielbritānija), vieslektore autortiesībās EDHEC Biznesa skolā (Francija) un žurnāla “Intelektuālā īpašuma tiesības & prakse” (Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford University Press) redaktore, kura dalījās pieredzē par intelektuālā īpašuma lietu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības tiesā un Anders Braf, “Nordic Content Protection” valdes priekšsēdētājs, kurš stāstīja par 15 gadu gaitā uzkrāto pieredzi televīzijas industrijas tiesību aizsardzībā Ziemeļvalstīs. Tāpat seminārā tika runāts par autortiesību būtību, aizsardzības nozīmīgumu, Latvijas tiesu lietām šajā nozarē u.c. aspektiem saistībā ar intelektuālo īpašumu.

Sanita Meijere, DAA valdes locekles teiktais:

 “…Intelektuālā īpašuma aizsardzībai ir prioritāra loma valsts tēlā ārvalstu investīciju piesaistei un pašmāju inovāciju attīstībai. Gadu gaitā veiktie pētījumi rāda, ka nelegālais saturs ik gadu valsts ekonomikai nodara vismaz divdesmit miljonus eiro lielus zaudējumus, netiek papildus izveidotas vismaz trīs tūkstoši labi apmaksātas darba vietas. Bez tam ir arī citas negatīvas konsekvences, proti – negodīga konkurence, ēnu ekonomika, drošības apdraudējumi un citi.”

Semināru organizē Tiesu administracija sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru, Kultūras ministriju, biedrību “Par legālu saturu” un “Datoru autortiesību apvienību” ESF projekta ,,Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520