Tiesu un tiesībsargājošo iestāžu laba pārvaldība

Tiesu un tiesībsargājošo iestāžu laba pārvaldība

Mācības notiek sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru (LTMC). Šī bloka galvenais mērķis ir stiprināt tiesu un tiesībaizsargājošo iestāžu organizatoriskās un administratīvās vadības kapacitāti,  stiprinot vadītāja lomu un attīstītot vadītprasmes, kas palīdzētu labāk izprast savas profesionālās darbības mērķus un uzdevumus, veicināt profesionālo izaugsmi, iedrošināt, stiprināt personīgās līderības prasmes.

Pieteikšanās mācībām notiek izmantojot LTMC izstrādāto mācību reģistrācijas sistēmu.     

Kontaktpersona: ESF projekta koordinatore Lauma Legzdiņa, lauma.legzdina@ta.gov.lv, 27881158.