2017. gads

Konferences un semināri 2017.gadā

Februāris

3.02.2017.                   Konference “Dišlera tiesībpolitikas konference”

Marts

2.-3.03.2017.               Tiesu priekšsēdētāju un Zemesgrāmatu nodaļu vadītāju kopsapulce

Maijs

18.-19.05.2017.           Konference "Krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana" 

22.-23.05.2017.           Konference “Mediācija – sasniegumi un izaicinājumi”

Septembris

18.09.2017.                 Konference "Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi" 

27.-28.09.2017.           Baltijas valstu tiesnešu konference

Oktobris

12.-13.10.2017.           Baltijas valstu seminārs (aktuālie jautājumi tiesu administrēšanas iestāžu darbā)

Novembris

8.-9.11.2017.               Apaļā galda diskusija ”Inovātīva pieeja tiesu darba pārvaldībā”

10.11.2017.                 Forums “Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē”

15.11.2017.                 Konference "Tiesību aizsardzības iestāžu loma intelektuālā īpašuma pārkāpumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā"

Decembris

7.-8.12.2017.               Konference "Civilprocesa aktuālie jautājumi"