2018. gads

2018.gada konferences un semināri

Aprīlis

5.-6.04.2018.   Rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu priekšsēdētāju un zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku kopsapulce     

10.04.2018.     Seminārs “Autortiesības audiovizuālajā un datorprogrammu nozarē. Būtiskais kaitējums” VAIRĀK

17.04.2018.     Diskusija par tiesu noslodzi un institūciju kompetenci ātrākai lietu izskatīšanai

21.04.2018.     Seminārs “Efektīva pārrobežu sadarbība kriminālprocesā” VAIRĀK

Maijs

21.05.2018.      Konference “Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana” VAIRĀK 

Septembris

7.09.2018.       Tiesnešu konference

13.09.2018.     Konference "Eksperta atzinuma loma tiesvedībā" VAIRĀK

27.09.2018.     Konference “Mākslīgais intelekts tiesu iestāžu darbā” VAIRĀK

Oktobris

19.10.2018.     Konference “Aktuālie Civilprocesa problēmjautājumi” VAIRĀK