Iepirkumi (līdz 31.12.2018)

Tiesnešu, prokuroru un nodarbināto veselības apdrošināšana

13.09.2018

"Tiesnešu, prokuroru un nodarbināto veselības apdrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. TA2018/2/SP, piemērota sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu.