Iepirkumi (līdz 31.12.2018)

Ziņu aģentūras pakalpojumi Tiesu administrācijas vajadzībām

29.07.2019

"Ziņu aģentūras pakalpojumi Tiesu administrācijas vajadzībām"

(identifikācijas Nr. TA2018/19)