Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) projekts PA-GRO-1253 “Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā

Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: “Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā”, PA-GR0-1253

Projekta partneri:

1. Helsinku pirmās instances tiesa Somijā.

2. Tronheimas pirmās instances tiesa Norvēģijā

Plānotais īstenošanas laiks: 09.-12.2019.

Projekta mērķis ir iepazīties ar Somijas un Norvēģijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar tiesu personālu, to iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Pēc Zviedrijas un Dānijas kolēģu apmeklēšanas 2018. gada projekta ietvaros vēlamies noskaidrot, vai Somijā un Norvēģijā līdzīgi kā pie mums darbs tiek organizēts viena tiesas sastāva ietvaros – tiesas sēžu sekretārs, tiesneša palīgs un tiesnesis. Projekta ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā tiesu sistēmas īpatnības, tiesneša palīga un tiesas sēžu sekretāru pienākumi, tiesneša palīga loma tiesas spriešanā, kompetences attīstīšana, karjeras izaugsme, ar krimināllietu un civillietu izskatīšanu saistītie procesuālie, tiesiskā sadarbība u.c. jautājumi. Projekta ietvaros plānots iepazīties arī ar Somijas un Norvēģijas inovācijām tiesu darbā, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloģijas, piemēram, elektronisko lietu ieviešana. 


Zemgales rajona tiesas delegācija iepazītas ar Somijas tiesu darba organizāciju

Zemgales rajona tiesas delegācija iepazīstas ar Norvēģijas tiesu darba organizāciju