Tiesu ekspertu sertifikācija un resertifikācija

Tiesu ekspertu sertifikācija un resertifikācija

Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.834 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība" 13.punktu paziņo, ka dokumentu iesniegšanas termiņš tiesu ekspertu kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ir š.g. 4.decembris.