IKT efektīvas izmantošanas prasmju mācības

IKT efektīvas izmantošanas prasmju mācības

2018. gadā noslēgts līgums ar SIA "Analytica" par mācību pakalpojumiem "IKT efektīvas izmantošanas prasmju mācību pakalpojumu nodrošināšanu".

Līguma ietvaros četru gadu laikā paredzēts nodrošināt mācības 3100 tiesu sistēmai piederīgo iestāžu darbiniekiem par šādām tēmām:

  • Judikatūras un tiesvedības datubāžu izmantošana;
  • Ikdienas datorlietošanas labā prakse tiesās un elektronisko dokumentu izmantošana;
  • Digitālie pierādījumi;
  • Informācijas drošība;
  • Kiberdrošība;
  • Personas datu aizsardzība;
  • IKT izmantošanai tiesu ekspertīzēs.   
Pieejamo mācību materiālu saraksts

Kontaktpersona: ESF projekta koordinatore Lauma Legzdiņa, Lauma.Legzdina@ta.gov.lv.