Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekta nosaukums: “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā Nr. GE/14/ENI/JH/01/16 (GE28)

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 24.08.2017.-25.04.2019.

 

Projekta partneri:

Francija (Francijas Nacionālā Tiesnešu skola) (French National School for the Judiciary represented by Justice Coopération Internationale)

Horvātija (Horvātijas Tiesnešu Akadēmija) (Croatian Judicial Academy)

 

Projekta mērķis:

Vispārējais projekta mērķis ir atbalstīt tiesiskuma un tiesu neatkarību Gruzijā, stiprinot profesionālismu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.

Projekta mērķis ir tuvināt tiesiskās apmācības praksi Eiropas standartiem, stiprinot Gruzijas Tiesnešu mācību skolu (High School of Justice) (turpmāk – HSoJ), attīstīt iestādes kapacitāti un efektivitāti un turpmāko mācību programmu attīstību un kvalitāti.

 

Plānotās projekta komponentes:

1.KOMPONENTE Tiesnešu amata kandidātu apmācību programmu modernizācija.

2. KOMPONENTE Tālākizglītības moduļu (mācību programmu) attīstība un to integrēšana Gruzijas Tiesnešu mācību skolas stažēšanās programmās.

3.KOMPONENTE Gruzijas Tiesnešu mācību skolas pasniedzēju, Apmācību vadības nodaļas, Analītiskās un Starptautisko attiecību nodaļas un administrācijas kapacitātes stiprināšana.

4.KOMPONENTE Tiesnešu un citu tiesu darbinieku e-mācību programmas ieviešana.