Pēc Latvijas iestāžu lūguma SVF iesaistījās Latvijas maksātnespējas procesa režīma galveno aspektu izvērtēšanā, īpašu uzmanību pievēršot maksātnespējas procesa administratoru režīmam, maksātnespējas sistēmas vispārējai efektivitātei, kā arī datu apkopošanai un statistikas pārskatiem par maksātnespējas procesiem.

SVF grupas pārstāvji devās šādos komandējumos: 2017. gada oktobrī (Rouillon kungs); 2018. gada maijā (Rouillon kungs); 2018. gada septembrī-oktobrī (Garrido kungs, Rasekh kundze un Rouillon kungs). Komandējumu laikā Latvijā grupas pārstāvji tikās ar valdības iestādēm, kuru tiešā kompetence attiecās uz šajā pārskatā ietvertajiem jautājumiem. Turklāt notika tikšanās citās iestādēs, piemēram, tiesu iestādēs, reģistros, kā arī ar dažādām privātā sektora ieinteresētajām personām, tostarp kredītiestādēm, uzņēmēju apvienībām un zvērinātu advokātu biroju speciālistiem.

Grupas pārstāvji vēlētos izteikt pateicību visām iestādēm un atsevišķām personām par silto viesmīlību un laipnību visa darba gaitā, kā arī par notikušajām visaptverošajām un vaļsirdīgajām diskusijām. Īpaša pateicība Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas kontroles dienesta un Tiesu administrācijas darbiniekiem par lielisko atbalstu un palīdzību komandējumu grafika organizēšanā.