Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums: „Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā”

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija (EuropeAid/165867/DD/ACT/AM)

Projekta vadošais partneris: IRZ (Vācija)

Projekta īstenošana: 25.06.2020.- 25.06.2022.

Projekta partneri:

1.partneris: Tiesu administrācija (Latvija)
2.partneris: JCI (Francija)

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Armēnijas tieslietu sistēmas stiprināšanā, ar uzsvaru uz tiesu sistēmu. Stiprināt neatkarību, kvalitāti, efektivitāti un uzticēšanos tiesu sistēmas iestādēm.
 

Aktivitātes vērstas uz:

1.         Tiesu un prokuratūras iestāžu pārvaldību, neatkarību, kvalitāti un efektivitāti (tostarp, atbalsts tiesu administrēšanas sistēmas pilnveidē); 

2.         Tiesnešu apmācību stiprināšanu;

3.         Administratīvajām un civiltiesībām (mediācijas ieviešana); 

4.         Stratēģisko attīstību, budžeta plānošanu un cilvēkresursu pārvaldību.