Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020. gadā no attīstības sadarbības budžeta. 


Projekta mērķis: ir e-risinājumu pielietošana tiesu darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā, īpaši izceļot tādas tēmas, kā e-vēlēšanu rīkošana, darba laika uzskaite un tiesas darba organizēšana krīzes apstākļos.

Balstoties uz Paziņojumu par ES globālo atbildes reakciju uz Covid-19, konkurss paredzēts steidzamu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu risināšanā, tai skaitā veselības jomā, un ar Covid-19 krīzi saistīto sociālekonomisko izaicinājumu pārvarēšanai. Mērķa sasniegšanai atbalsts var tikt paredzēts partnervalstu publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un eksportspēju stiprināšanai, demokrātiskas līdzdalības veicināšanai.

Ņemot vērā ar Covid-19 krīzi saistītos ierobežojumus, aktivitātes var būt ieviešamas attālināti, tostarp izmantojot e-risinājumus.

Projekta fokusā divas e-platformas, kuras pielietojamas COVID-19 apstākļos: tiesnešu pašpārvaldes e-sistēma (e-vēlēšanu organizēšana) un tiesas darbinieku darba laika uzskaites rīks, kā arī tiesas darba organizēšana un pieejamības nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā (tehniskais aspekts un saturs).

Projekta īstenošanas pamatojums – iespēja Latvijas ekspertiem dalīties ar savām zināšanām un labo praksi e-rīku pielietošanā, kas pielietojami krīzes apstākļos un ir ieviešami, neieguldot lielus finanšu līdzekļus.

Projekta īstenošanas periods: 06.-11.2020.

Projekta partneri:
LR Augstākā tiesa
Ukrainas Augstākā tiesa
Ukrainas Valsts tiesu administrācija