baneris

Kā cilvēks izprot godīgumu un taisnīgumu no savas pieredzes, kā tiesnesis nodrošina taisnīgu spriedumu  uzzināsiet noskatoties sarunu ar Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju Miķeli Zumbergu un Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas un psihoterapijas katedras vadītāju, Ziemeļvalstu Mentālās veselības centra izveidotāju, psihoterapeiti, prof. Guntu Ancāni.

Moderators: Oskars Priede.

Sarunā piedalās Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa un biedrības “Tēvi” valdes loceklis Lauris Bokišs.

Moderators Oskars Priede.

Nekustamo īpašumu reģistrācija un ar to saistīto tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā ir ātrs un ērts process, tāpat sabiedrībai ir pieejami dažādi e-pakalpojumi zemesgrāmatu jomā, kuru izmantošana ikdienā palīdz ne vien nekustamo īpašumu ekspertiem, bet arī jebkuram ēku un zemju īpašniekam.

Sarunā piedalās Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece Gita Zenfa, zvērināts advokāts, advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” partneris, Nekustamā īpašumu attīstītāju alianses konsultants Ivars Pommers.

Moderators Oskars Priede.

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Šādas pušu sarunas ar vidutāja starpniecību ir iespējamas gan ārpustiesas stadijā, gan tiesvedības procesa gaitā, kā rezultātā ietaupās laiks un nauda un risinājums ir pieņemams abām konfliktējošajām pusēm. Tiesu administrācija aicina noskatīties jaunāko raidierakstu, kurā piedalās zvērināta advokāte, sertificēta mediatore, biedrības “Mediācijas padome” valdes priekšsēdētāja Laima Zelmene un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Anda Kraukle.

Moderators Oskars Priede.

Šā gada, 31. martā, Ekonomisko lietu tiesa atzīmēja savas darbības pirmo gadu. Ar kādu mērķi to izveidoja un kādi ir galvenie ieguvumi sabiedrībai un tieslietu sistēmai, uzzini noskatoties raidierakstu.

Raidierakstā par Ekonomisko lietu tiesu uzzināsim, kādas lietas ir izskatītas un kādi ir lietu izskatīšanas termiņi, kā arī noskaidrosim uzņēmēju viedokli par specializētās tiesas darbību.

Sarunā piedalās Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Endziņš.

Moderators Oskars Priede.

Jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām Latvijā nav reta parādība, taču ir svarīgi zināt, kā risināt izveidojušos situāciju un kādi pagaidu aizsardzības līdzekļi ir tiesu un sabiedrisko organizāciju kompetencē.

Jaunākajā Tiesu administrācijas raidierakstā aicinām uzzināt, kā tiesas nodrošina aizsardzību pret vardarbību ģimenēs un cik ātri iespējams nonākt pie rezultāta.

Sarunā piedalās Rīgas pilsētas Pārdaugavas priekšpilsētas tiesas tiesnese Lana Leja, kā arī biedrības “Skalbes” Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja Latvijā Santa Laimiņa. Moderators Oskars Priede.

Kopš gada sākuma Latvijā darbojas likums par fizisko personu atbrīvošanos no parādiem maznodrošinātajiem, ja parāda summa nepārsniedz 5000 eiro. Savukārt, ja parāda summa pārsniedz minēto slieksni, piemēro maksātnespējas regulējumu.  

Tiesu administrācija piedāvā jaunākajā raidierakstā uzzināt par abu procesu atšķirībām un piemērošanas praktiskajiem soļiem.

Sarunā piedalās Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Uldis Apsītis un Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors Gatis Litvins. Moderators Oskars Priede.

Naida runa mūsdienu mainīgajos apstākļos kļuvusi par ļoti aktuālu tematu, jo iedzīvotāji bieži vien neatšķir, kas ir personīgais viedoklis un  brīva iespēja paust savu viedokli no Krimināllikumā atrunātajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar sociālā naida vai nesaticības izraisīšanu, genocīdu vai nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida un nesaticības izraisīšanu.

Tiesu administrācija aicina noskatīties raidierakstu par to, kas ir naida runa un kā  tiesas skata lietas par šiem nodarījumiem.

Sarunā piedalās pret-diskriminācijas eksperte Sigita Zankovska-Odiņa un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa tiesnese Vita Rūsiņa. Moderators Oskars Priede.

 

Administratīvā tiesa skata lietas atbilstoši Administratīvā procesa likumam un pamatā tajā personas apstrīd ar valsts varas pilnvarām apveltītu iestāžu lēmumus.  Tiesa ir progresīva un vērsta uz digitāliem risinājumiem tiesas darba nodrošināšanā, tādējādi kļūstot arvien pieejamākas iedzīvotājiem.

Aicinām noskatīties raidierakstu par administratīvo tiesvedību, sarunā piedalās divi eksperti - Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Aiga Putniņa un Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja vietniece Gundega Bruņeniece. Moderators Oskars Priede.

Tiesu administrācija aicina noskatīties raidierakstu par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā atbilstoši Civilprocesa likuma 50.prim nodaļai. Lai izvairītos no garās un dārgās tiesvedības, šogad ļoti palielinājies to kreditoru skaits, kuri piemēro šo vienkāršoto procesu.

 Raidieraksts vērš kreditoru un aizņēmēju uzmanību uz šī procesa būtiskām detaļām –  brīdinājuma veidlapas iesniegšanu e-lietas portālā, lai tādējādi izvairītos no biežāk pieļautajām kļūdām, kas padara labi iecerēto procesu neefektīvu.

Sarunā piedalās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Inguna Helmane un Finanšu nozares asociācijas Piedziņas jautājumu darba grupas vadītājs, Reģionālās investīciju bankas Piedziņas nodaļas vadītājs Viesturs Vitovskis. Moderators Oskars Priede.