Publikācijas

2004. gadā pirms 19 gadiem tika izveidota tiešās pārvaldes iestāde Tiesu administrācija, kura ar 2004. gada aprīli no Tieslietu ministrijas pārņēma galvenās tiesu darba nodrošināšanas funkcijas. Gada sākumā Tiesu administrācijā strādāja 11 darbinieki, kuru skaits gada ietvarā pieauga uz 60. No izveides dienas Tiesu administrācijā joprojām strādā 9 darbinieki- Inese Kalniņa, Olita Āboliņa, Iveta Kokoreviča, Tabita Jemeļjanova, Jānis Veidemanis, Zoja Četoviča, Anna Rezņikova, Daiga Grāve, Anita Kuka.

Direktora vietniece komunikācijas un juridiskajos jautājumos Inese Kalniņa: «Tiesu administrācijas izveide saistījās ar tiesu varas neatkarības un pieejamības stiprināšanu, pirms deviņpadsmit gadiem bija konstatēts neapmierinošs stāvoklis gan tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzībā, gan tiesu telpu un aprīkojuma nodrošināšanā. Turpmākajos gados ir daudz izdarīts, bet arī darāmo darbu saraksts ir gana liels. »

 

Vairāk par Tiesu administrācijas dibināšanas vēsturi sagatavotajā apskatā : 

l

 

 

Gada publiskais pārskats