Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekta nosaukums: „E-pierādījumu platformas izstrāde”

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.09.2019.-31.08.2020.

 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir stiprināt tieslietu sistēmas efektivitāti, padarot izmeklēšanas un tiesvedības procesus ātrākus un efektīvākus, nodrošinot pierādījumu elektronisku un drošu apmaiņu starp ES dalībvalstīm, ieviešot EK izstrādāto e-Evidence jeb e-pierādījumu sistēmu.

Projekta laikā tiek plānots īstenot šādas aktivitātes: 

  1. Esošās situācijas analīze e-Evidence risinājuma ieviešanai, tostarp divu pieredzes apmaiņu vizīšu organizēšana ar mērķi veidot priekštatu par labās prakses ieguvumiem pierādījumu elektroniskai apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. 
  2. E-Evidence apmaiņas risinājuma ieviešana. Tiks attīstīta un papildus izveidota, sagatavojot E-CODEX platformu, droša pierādījumu elektroniskas apmaiņas sistēmas (e-Evidence) infrastruktūra, ievērojot esošās informācijas sistēmu infrastruktūras attīstības stratēģiju. 
  3. E-Evidence apmaiņas risinājuma lietotāju apmācības.  Tiks organizētas iesaistīto institūciju darbinieku apmācības E-Evidence sistēmas lietošanai.
  4. Informatīvās kampaņas organizēšana, lai veicinātu jaunā ieviestā pierādījumu apmaiņas risinājuma atpazīstamību nozares profesionāļu vidū un popularizējot jauno tehnoloģiju risinājuma priekšrocības sabiedrībā.