Pētījumi par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret tiesām:

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu (skatīt zemāk) ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietošanu" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu (skatīt zemāk) ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".