Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.07.2024.
  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības…
  26.04.2024.
     Pētījums "Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija" Pētījuma mērķis ir izanalizēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību,…
  13.11.2023.
  Tiesu administrācija kā sadarbības partneris piedalās Valsts zemes dienesta projekta “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” Nr. 2.2.1.1/21/I/003 (turpmāk – Projekts) īstenošanā. Projekts tiek īstenots Eiropas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.02.2023.
      Projekts “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001)   Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekts īstenots saskaņā ar 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Atrast advokātu Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija Projekta partneris: Bulgārijas Tieslietu ministrija Projekta īstenošana: 01.01.2023.- 31.12.2024.   …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā   Ievērojot 2022. gada 24. martā izsludinātā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.09.2021.
  Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.07.2021. Projekta mērķi: Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē; Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Projekta partneri: Sabiedrības Integrācijas fonds, Iekšlietu ministrijas Valsts policija, Latvijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Itālijas Tieslietu ministrija Projekta partneri: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija,  Horvātijas Republikas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija Projekta partneri: Tiesu administrācija (Latvija) Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Tieslietu ministrija …