Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā   Ievērojot 2022. gada 24. martā izsludinātā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.09.2021.
  Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.07.2021. Projekta mērķi: Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē; Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Projekta partneri: Sabiedrības Integrācijas fonds, Iekšlietu ministrijas Valsts policija, Latvijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Itālijas Tieslietu ministrija Projekta partneri: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija,  Horvātijas Republikas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija Projekta partneri: Tiesu administrācija (Latvija) Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Tieslietu ministrija …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Tiesu administrācija 2007.gada 27.decembrī ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir noslēgusi līgumu par Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētā projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi"…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta prioritāte un aktivitāte: 2.prioritāte                     Rekomendāciju instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju  izstrāde, lai…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: ECLI ieviešana Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija Projekta īstenošana: 01.03.2016.-30.09.2017. Asociētie partneri (neieguldot līdzfinansējumu): …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu Vadošais finansētājs: LR Ārlietu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vispārēja informācija par projektu: 2009.gada 17.augustā tika noslēgts īstenošanas līgums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „ Tiesu modernizācija Latvijā” (turpmāk – Projekts)  īstenošanu. Projekta īstenotājs…