Šīs mācības tiek organizētas sadarbībā ar Juridisko koledžu un LTRK, tās ietver tiesu ekspertu mācības procesuālos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar padziļinātām teorētiskām zināšanām kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā, statistikas metodes tiesu ekspertīžu rezultātu interpretācijā. Notikuma vietas apskate saistībā ar normatīvo aktu prasībām.

Pieteikšanās mācībām notiek atsaucoties uz uzsaukumu par konkrētām mācībām vai arī izmantojot Juridiskās koledžas izveidoto funkcionālo e-pasta adresi kursi@jk.lv

Kontaktpersona:

Inese Ūdre

Attīstības departamenta projekta koordinatore
inese.udre [at] ta.gov.lv