Tabulā minētie audioieraksti un videoieraksti nav publicējami vai izsniedzami plašākai auditorijai, jo tajos ietvertie mācību ieraksti ir jau sākotnēji paredzēti noteiktai mērķa grupai, satur neaizsargātus personu datus (dalībnieku diskusijas, praktisko nodarbību fragmentus utt.) un iekšējo nozares informāciju. Minētie videoieraksti attiecīgajai mērķa grupai (tiesneši un tiesu darbinieki), tāpat kā citi mācību materiāli (piemēram, prezentācijas) ir vai būs pieejami LTMC Mācību informācijas sistēmā (MIS).

Kontaktpersona:

Linda Koliņa

LTMC juridisko programmu vadītāja

67895876

Alternatīvo strīdu risināšanas veidi

Mācības notiek sadarbībā ar LTMC. Veicināt mediācijas plašāku piemērošanu praksē, tādejādi sekmējot tiesu noslodzes mazināšanos. Tiesas ieteiktās mediācijas modelis, kas atbilstoši Mediācijas likumam stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredz, ka, izskatot lietu, tiesnesim ir pienākums ieteikt lietas dalībniekiem izvēlēties mediāciju strīda risināšanai. Tādejādi tiesnesim ir nepieciešamas speciālas zināšanas, lai izvērtētu konkrētā strīda iespējamību izskatīt mediācijas ceļā, proti, atpazīt mediācijas gadījumu. Tādēļ ir nepieciešams apmācīt tiesnešus par mediācijas būtību, par to, kā pusēm ieteikt izmantot mediāciju, kā atpazīt mediācijas gadījumus, kā arī kā izmantot mediācijas metodes tiesvedībā. Papildus, mediācijas process varētu veicināt vienkāršāku kriminālprocesa pabeigšanas veida izvēli arī izmeklētājiem un prokuroriem.

Pieteikšanās mācībām notiek izmantojot LTMC izstrādāto mācību reģistrācijas sistēmu.     

Kontaktpersona: ESF projekta koordinatore Lauma Legzdiņa, lauma.legzdina@ta.gov.lv, 27881158.