Ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumu Nr. 167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi” 5.punktu, informējam par Tiesu administrācijas (TA) datu izplatīšanas tīkla kanālu nosaukumiem datu apmaiņai starp zvērinātiem tiesu izpildītājiem (ar Izpildu lietu reģistra starpniecību) un kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz elektroniski nosūtamiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi.

 

I.  TA datu izplatīšanas tīkla testa vides kanāli:

1)    Kanāla nosaukums: Paziņojumu par ZTI rīkojumu izpildi saņemšana TEST
Kanāla URN: URN:IVIS:100001:CHA-ILR_ZTI_SAN_TEST-TYPE-DSK

2)    Kanāla nosaukums: ZTI rīkojumu nosūtīšana TEST
Kanāla URN: URN:IVIS:100001:CHA-ILR_ZTI_NOS_TEST-TYPE-DIK

 

II. TA datu izplatīšanas tīkla produkcijas vides kanāli:

1)    Kanāla nosaukums: Paziņojumu par ZTI rīkojumu izpildi saņemšana
Kanāla URN: URN:IVIS:100001:CHA-ILR_ZTI_SAN-TYPE-DSK

2)    Kanāla nosaukums: ZTI rīkojumu nosūtīšana
Kanāla URN: URN:IVIS:100001:CHA-ILR_ZTI_NOS-TYPE-DIK