Statuss:
Noslēdzies

attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"


Projekta nosaukums un numurs: "Tiesu budžeta vadība", PA-GR0-1254

Projekta partneri:

1. Dānijas tiesu administrācija.

2. Norvēģijas tiesu administrācija.

Plānotais īstenošanas laiks: 09.-12.2019.

Projekta mērķis ir gūt pieredzi par Ziemeļvalstu iestāžu atbildīgo struktūrvienību darbu un ikdienas pienākumiem – tiesu iestāžu budžeta plānošanu, budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli un kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi, finansēšanas plānu sagatavošanu un tāmju izstrādāšanu tiesu iestādēm, kā arī tiesību aktu projektu anotāciju finanšu sadaļu sagatavošanu.

Vizīšu laikā plānots salīdzināt Latvijas un Ziemeļvalstu pieredzi tiesu budžeta plānošanā un administrēšanā, piemēram;

- vai tiek ņemts vērā samaksāto valsts nodevu apjoms. Kādi pasākumi tiek veikti, ja krītas iemaksāto valsts nodevu apjoms – vai tiek samazināti tiesu izdevumi, darbinieku skaits utt.

- vai tiek rēķināta tiesvedības procesa, lietas, zāles un tiesas sēdes pašizmaksa. Kādi izdevumi tiek iekļauti pašizmaksas aprēķinos un kuras skaitās  netiešas izmaksas. Kur šie aprēķini tiek izmantoti un vai vai tie tiek ņemti vērā, plānojot nākamā gada budžetu.