Mācības tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Mācību mērķis ir uzlabot efektivitāti strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.

Trīs gadu laikā mācībās kopā tiks apmācīti 1750 tiesneši, tiesu darbinieki, prokurori, izmeklētāji, politikas veidotāji un ieviesēji, kā arī maksātnespējas administratori, advokāti.
 

Mācību tēmas:

  1. Civilprocesa likums;
  2. Regulējums būvniecības jomā;
  3. Komerctiesības;
  4. Maksātnespējas regulējums;
  5. Nodokļu tiesības;
  6. Darba tiesības;
  7. Finanšu un ekonomiskie noziegumi;
  8. Datu aizsardzība;
  9. Administratīvais process;
  10. Kriminālprocess.

Tiesu prakses apkopojumu tēmas

1. Darba tiesības

1.1   Administratīvo tiesību joma

1.2   Krimināltiesību joma: pētījums pieejams spiežot šeit.

1.3   Civiltiesību joma


2. Nodokļu tiesības

2.1   Administratīvo tiesību joma

2.2   Krimināltiesību joma

2.3   Civiltiesību joma


3. Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā

3.1   Krimināltiesību joma

3.1.1         Krimināltiesību joma

3.2   Civiltiesību joma


4. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana

4.1   Krimināltiesību joma

4.2   Civiltiesību joma


5. Tiesu prakse interneta tiesībās

5.1   Administratīvo tiesību joma

5.2   Krimināltiesību joma

5.3   Civiltiesību joma

Pētījumu gaitā tiks analizētas problēmas attiecīgajā tiesību jomā un gūtās atziņas tiks iekļautas mācību programmās, lai sekmētu identificēto problēmu risināšanu. 

Visi pētījumi būs veikti līdz 2020.gada beigām.

Latvijas Universitāte ir izveidojusi domnīcu par būtiskajiem jautājumiem visās mācību programmas tēmās, aktualitātēm tēmās, apmācību programmas satura teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Pieejama šeit: https://www.jf.lu.lv/sadarbiba/ligums-ar-tiesu-administraciju-par-juridiskajam-macibam/