Mācības tiek organizētas sadarbībā ar SIA “Skrivanek Baltic”. Līgums tika noslēgts 2019.gada 11.novembrī.

Trīs gadu laikā 5 semestros tiks apmācīti 698 tiesneši, prokurori, izmeklētāji, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, politikas veidotāji un politikas ieviesēji.

Mācībās tiek organizētas A2, B1, B2 un C1 līmenim.

Viena semestra ilgums ir 64 akadēmiskās stundas. Apmeklējums 75% apmērā ir obligāts priekšnoteikums gala pārbaudījuma kārtošanai. Dalībnieki, kuri ir sekmīgi izpildījuši kursa prasības (nokārtojuši gala pārbaudījumu - eksāmenu), saņem sertifikātu.

Kontaktpersona: