Statuss:
Noslēdzies

attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: "Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā - iesaistes, motivācijas un karjeras aspekti", PA-GR0-1143

Projekta partneri:

1. Helsingborgas pirmās instances tiesa Zviedrijā.

2. Kopenhāgenas pilsētas tiesa Dānijā.

Plānotais īstenošanas laiks: 09.-12.2018.


Projekta mērķis ir iepazīties ar Dānijas un Zviedrijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar tiesu personālu, to iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Projekta ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā tiesu sistēmas īpatnības, tiesneša palīga un tiesas sēžu sekretāru pienākumi, tiesneša palīga loma tiesas spriešanā, kompetences attīstīšana, karjeras izaugsme, ar krimināllietu un civillietu izskatīšanu saistītie procesuālie, tiesiskā sadarbība u.c. jautājumi. Projekta ietvaros plānots iepazīties arī ar Dānijas un Zviedrijas inovācijām tiesu darbā, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloģijas.  

Preses relīzes:

attēls

 

attēls