Projekta darbību ietvaros ir plānots izstrādāt arī kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai.

Kompetences ir zināšanas un prasmes, kas darbiniekam nepieciešamas efektīvai darba veikšanai. Savukārt kompetenču modelis ir kompetenču kopums, kas tiek izmantotas kā stratēģisks personāla vadības rīks. 2018. gada otrajā ceturksnī noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju, savukārt gala nodevums plānots 2019. gada otrajā ceturksnī.