Nomāto īpašumu saraksts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” publicējam informāciju par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem.

Nr.p.k. Nekustamā īpašuma adrese kadastra numurs platība lietošanas mērķis iznomātājs nomas maksas apmērs*  nomas līguma darbības termiņš
1 Ludza, Stacijas iela 44, LV-5701 68,010,060,227,001 851,72 m2 Ludzas Zemesgrāmatu nodaļas vajadzībām SIA "Baltic Finanz-Invest" 4,50eur/m2 Līdz 2020.gada 30.aprīlim
2 Rīga, Antonijas iela 6, LV-1010  1000100017004 1779,6 m2  Tiesu administrācijas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 9,22 eur/m² līdz 2026. gada 30. jūnijam
3 Rīga, Elizabetes iela 2.  01000100042  15 m2  Tiesu administrācijas vajadzībām  VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  240 eur mēnesī  līdz 2019. gada 31.martam
4  Rīga, Ilzenes iela 2.  01000130120008  274,30 m2  Tiesu administrācijas vajadzībām  SIA "AVas"  960,05 eur mēnesī  līdz 2019. gada 15.decembrim
5 Jūras iela 34, Ventspils 27000030102001 224 m2 Ventspils Zemesgrāmatu nodaļas vajadzībām  VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  651,84 eur mēnesī līdz 2026. gada 31.decembrim
6 Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, nomu 21000080615001 964.70 m2 Latgales apgabaltiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.10 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.
7 Dambja ielā 12, Jelgavā, nomu 09000030221001 3811.4 m2 Jelgavas tiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.10 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.
8 Dārzu ielā 24, Rēzeknē, nomu 21000090211 1060.50 m2 Rēzeknes tiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.10 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.
9 Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, nomu 01000632004 2164.20 m2 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.16 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.
10 Garā ielā 5, Valmierā, nomu 96010010803001 1451.90 m2 Valmieras rajona tiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.11 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.
11 Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē, nomu 32010020104001 940.20 m2 Aizkraukles rajona tiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.12 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.
12 Tērbatas ielā 13, Valmierā, nomu 96010080105 2138.14 m2 Vidzemes apgabaltiesas vajadzībām VAS "Tiesu namu aģentūra" 5.14 eur/m2 Līgums noslēgts 2017.gada 27.jūnijā un ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.

*nomas maksas apmērs norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi