Statuss:
Noslēdzies
attēls

Vispārēja informācija par projektu:

2009.gada 17.augustā tika noslēgts īstenošanas līgums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „ Tiesu modernizācija Latvijā” (turpmāk – Projekts)  īstenošanu.

Projekta īstenotājs ir Tiesu administrācija, projekta sadarbības partneri ir LR Augstākā tiesa un Ieslodzījumu vietu pārvalde.

Projekta mērķis ir tiesu sistēmas kvalitātes uzlabošana un pieejamības palielināšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices franki jeb aptuveni 4,4 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums (15%) un Šveices valdības līdzfinansējums (85%).

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, t.i., līdz 2012.gada jūnijam.

Projekta ilgstspēja Tiesu administrācijai jānodrošina līdz 2018.gada decembrim.