Lai nodrošinātu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1 "Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai" un investīcijas 2.1.2.1. "Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālā transformācija" (turpmāk kopā – E-lietas programma) vadību, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 20. punktu un Tieslietu ministrijas 2022. gada 13. decembra nolikuma Nr. 1-2/26 "E-lietas programmas padomes nolikums" 4. punktu:

 

Izveidota E-lietas programmas padome šādā sastāvā:

 

 

Padomes vadītājs:

Kaspars Ozols

Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktors.

 

 

 

Padomes vadītāja vietniece:

Kristīne Miļevska

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore.

 

 

 

Padomes locekļi:

Alēns Mickevičs

Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors;

 

Edgars Kiukucāns

Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājs;

 

Jorens Liopa

Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks;

 

Juris Melderis

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka pienākumu izpildītājs;

 

Kaspars Āboliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

 

Lauris Linabergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts informācijas un komunikācijas attīstības departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs.