Mācības notiek sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru (LTMC). Šī bloka galvenais mērķis ir stiprināt tiesu un tiesībaizsargājošo iestāžu organizatoriskās un administratīvās vadības kapacitāti,  stiprinot vadītāja lomu un attīstītot vadītprasmes, kas palīdzētu labāk izprast savas profesionālās darbības mērķus un uzdevumus, veicināt profesionālo izaugsmi, iedrošināt, stiprināt personīgās līderības prasmes.

Pieteikšanās mācībām notiek izmantojot LTMC izstrādāto mācību reģistrācijas sistēmu.     

Kontaktpersona: 

 

Tabulā minētie audioieraksti un videoieraksti nav publicējami vai izsniedzami plašākai auditorijai, jo tajos ietvertie mācību ieraksti ir jau sākotnēji paredzēti noteiktai mērķa grupai, satur neaizsargātus personu datus (dalībnieku diskusijas, praktisko nodarbību fragmentus utt.) un iekšējo nozares informāciju. Minētie videoieraksti attiecīgajai mērķa grupai (tiesneši un tiesu darbinieki), tāpat kā citi mācību materiāli (piemēram, prezentācijas) ir vai būs pieejami LTMC Mācību informācijas sistēmā (MIS).
 

Kontakpersona:

Inese Avota
Direktores vietniece programmu jautājumos
Prasmju programmu vadītāja
67895874
inese@ltmc.lv