Statuss:
Noslēdzies
Eiropas Komisijas programmas

Projekta nosaukums: „Atrast tiesu izpildītāju III”

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Tiesu izpildītāju fonds (Beļģija)

Projekta īstenošana: 01.03.2020.-30.04.2022.

Projekta partneri:

Eiropas Tiesu izpildītāju savienība (Beļģija),
Aristoteļa universitātes IT centrs (Grieķija),
Tiesu administrācija (Latvija) un
Portugāles Tieslietu ministrija (Portugāle)

Projekta mērķis ir pilnveidot “Atrast tiesu izpildītāju” (Find a Bailiff “FAB”) direktoriju, padarīt to draudzīgāku lietotājam, veicināt izpratni par to, kā arī atvieglot tās integrāciju Eiropas e-tiesiskuma portālā un Eiropas Tiesu datu bāzē. Projektā plānotas vairākas komunikācijas aktivitātes, piemēram, konferences, divpusējas sanāksmes, informatīvo materiālu izgatavošana. Raugoties no tehniskā viedokļa, darbs koncentrēsies uz jau izveidotā rīka (FAB II projekta ietvaros) uzlabošanu, lai tam pievienotu jaunas (papildus) dalībvalstis, kā arī lai jaunajām dalībvalstīm palīdzētu izveidot valsts elektronisko direktoriju un savienotu to ar FAB direktoriju un saskaņotu direktorijas datus ar Tiesu datu bāzes tehniskajām specifikācijām. Tiks izstrādāts arī ilgtspējas plāns.

FAB III projekta mērķis ir vienkāršot piekļuvi tiesai un digitalizēt pārrobežu tiesiskās procedūras saskaņā ar E-tiesiskuma rīcības plānu 2019.–2023. gadam. Projekta pievienotā vērtība ir rīka uzlabošana, kas nodrošinās viegli pieejamu un izsmeļošu informāciju pilsoņiem, uzņēmumiem un profesionāļiem, kuri iesaistīti pārrobežu tiesvedībā. Tiesu izpildītāji un tiesībaizsardzības iestādes nereti oficiālas darbības ar ārvalstu kolēģiem kārto pa e-pastu. Šāda riskanta prakse neatbilst prasībai par personas datu aizsardzību. FAB direktorijas paplašināšanai būs tieša ietekme uz profesionāļu (izpildiestāžu) skaitu, kas varēs izmantot e-CODEX nākotnē piemērojot, piemēram, dokumentu izsniegšanu.