Statuss:
Noslēdzies

attēls

Projekta nosaukums: „E-tiesiskuma inovācijas”

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.10.2019.-30.09.2021.

 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir palielināt tiesu sistēmas efektivitāti un veicināt uzticēšanos tiesām, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu piekļuvi to pakalpojumiem.
 

Projekta laikā tiek plānotas šādas aktivitātes:

1. Starptautiskā prakse: pieredzes apmaiņas vizītes uz ārvalstīm (Piemēram, uz valstīm, kuru tiesu sistēmas ir savienotas e-justice portālu - Spānija, Austrija, Rumānija. Vai uz valstīm, kuras uzsākušas pievienošanos Eiropas tiesu datubāzei – Vācija, Francija, Slovēnija).

2. Eiropas Tiesu datu bāzes ieviešana: papildinājumu veikšana Tiesu informācijas sistēmā, lai nodrošinātu drošu datu apmaiņas procesu ar Eiropas e-tiesiskuma portālu https://e-justice.europa.eu. Labā prakses pieņemšana, ņemot vērā pieredzes apmaiņas vizītēs gūto pieredzi.

3. E-pakalpojumu https://manas.tiesas.lv pieejamības nodrošināšana svešvalodās (angļu un vācu valodā).

4. Informatīvā kampaņas organizēšana, lai popularizētu izveidoto aptauju aizpildīšanu, kas ļautu pilnveidot tiesu darba organizāciju un uzlabotu iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.