e-lieta

 

Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likuma 11.panta sestās daļas 2.punkts, kurā ietverts deleģējums Ministru kabinetam izveidot starpinstitucionālo darba grupu.

https://likumi.lv/ta/id/330962-procesu-norises-elektroniska-vide-valsts-platformas-likums

Ministra kabineta 2022.gada 5. aprīļa rīkojuma Nr. 241 “Par starpinstitucionālas darba grupas izveidi vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotas e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai” 3.punkts noteic,  ka starpinstitucionālās darba grupas vadītājs ir Tiesu administrācija.

https://likumi.lv/ta/id/331412-par-starpinstitucionalas-darba-grupas-izveidi-vienotas-nacionala-limena-e-lietas-koncepcijas-un-vienotas-e-lietas-arhitekturas

Tiesu administrācija š.g. 26. augustā ir izdevusi rīkojumu Nr. 1-2/223 “Par starpinstitucionālās darba grupas izveidi” :

 

 

Jorens Liopa

Darba grupas vadītājs:

 

Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks

 

 

 

Darba grupas dalībnieki:

 

Edgars Kiukucāns

 

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājs

Alvils Pierhurovičs

Ekonomikas ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Sarmīte Klementjeva

 

Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas vadītāja

 

Tatjana Trocka

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietniece

 

 

 

Māris Spička

Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītājs

 

Nr.177

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Ģirts Māleris

Ģenerālprokuratūras Administratīvā direktora dienesta administratīvā direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

 

Jānis Rozenbergs

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, zvērināts advokāts

 

Gatis Litvins

 

Iveta Kruka

 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

Santa Grunte

 

Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta direktora vietniece

 

Andrejs Stupins

 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks

Kaspars Locs

Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes Klientu pašapkalpošanās informācijas sistēmu daļas vadītājs

 

Viktors Silvoniks

Valsts prezidenta kancelejas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Dina Mūrniece

Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta IT Projektu vadītāja

Lauris Linabergs

 

 

 

Madars Plepis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības departamenta direktora vietnieks

Tieslietu padomes eksperts informācijas un tehnoloģiju jautājumos, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks

Gunārs Elksnis

 

Tiesu administrācijas eksperts datu aizsardzības jautājumos

 

Darba grupas pastāvīgie eksperti un konsultanti:

Arnis Jurševics

Iekšlietu ministrijas Informācijas drošības politikas un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītājs

Gunta Degle

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste

 

Lāsma Kauliņa

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Stratēģijas daļas priekšniece

 

Dana Voitiņa

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Disciplinārās uzraudzības un iekšējās kontroles daļas galvenā inspektore

 

Maksims Burčenko

 

Māra Priedīte

 

Konkurences padomes projektu vadītājs

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka padomniece

 

Nr.119

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

Guntars Krasovskis

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

 

Vineta Reitere

 

 

Agnese Kraukle

 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes direktores vietnieces pienākumu izpildītāja

 

 

Alēns Mickevičs

 

Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors

 

Zane Ruka

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vecākā konsultante, zvērināta advokāte

 

Elīna Gudele

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes konsultante

 

Liene Saltupe

 

 

Artis Trops

 

Ilze Piševa

 

Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta juriskonsulte

 

Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta juriskonsults

 

Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu attīstības nodaļas

vadītāja vietniece

Irina Pūrīte

Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja

Jurijs Toks

Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vadības speciālists

 

 

Anna Putniņa

Darba grupas sekretārs:

 

Tiesu administrācijas e-lietas programmas projektu vadītāja