Statuss:
Noslēdzies
attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"


Projekta nosaukums un numurs: "Tiesas un tiesneša darba organizācija apelācijas instances tiesā", PA-GR0-1218

Projekta partneri:

1. Helsinku apelācijas instances tiesa Somijā.

2. Oslo apelācijas tiesa (Borgarting) Norvēģijā.

 

Plānotais īstenošanas laiks: 01.- 03.2019.

Projekta mērķis ir iepazīties ar Somijas un Norvēģijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar tiesu personālu, tā iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Projekta ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā tiesu sistēmas īpatnības, tiesnešu iecelšana, ar krimināllietu un civillietu izskatīšanu saistītie procesuālie, tiesiskās sadarbības u.c. jautājumi. Projekta ietvaros plānots iepazīties arī ar Somijas un Norvēģijas inovācijām tiesu darbā, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloģijas.