Statuss:
Noslēdzies
attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: "ES regula par fizisko personu datu aizsardzību un drošības risinājumi tiesās tiesnešu un tiesu darbinieku aizsardzībai", PA-GR0-1110

Projekta partneri:

1. Somijas Tieslietu ministrija.

2. Īslandes Iekšlietu ministrija (Iekšlietu ministrija tika izveidota 2011. gada 1. janvārī Tieslietu un cilvēktiesību un Transporta, komunikāciju un pašvaldību ministriju apvienošanās rezultātā)

Plānotais īstenošanas laiks: 09.-12.2018.
 

Projekta mērķis ir iepazīties ar Somijas atbildīgo institūciju pieredzi darbā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (Tiesu informatīvajā sistēmā) un šādu datu apriti, kā arī apspriest Īslandes pieredzi drošības risinājumiem tiesās, tiesnešu un tiesu darbinieku aizsardzībai.

Projekta ietvaros plānots organizēt divas atsevišķas vizītes – vienu par TIS jautājumiem, bet otru par darba drošības, ugunsdrošības, kā arī materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumiem. 

Preses relīzes:

attēls

 

attēls