Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi un to grozījumi

Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi un to grozījumi (publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, 60.panta desmito daļu): 

 

Līgums par biroja tehnikas iegādi (Nr.:4.2-4/74-16)

Līgums par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem veselības apdrošināšanas iepirkumā (Nr.:4.2-8/73-16)

Līgums par serveru nepārtrauktās barošanas bloku un bateriju iegādi (Nr.:4.2-4/59-16)

Līgums par tulkošanas rsinājuma nomu Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-6/43-16)

Līgums par tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas saturiskā un organozatoriskā plāna izstrādi (Nr.4.2-6/17-16)

Vienošanās Nr,1 par līguma grozījumiem

Līgums par nedzirdīgo zīmju valodas tulka pakalpojumu nodrošināšanu tiesās (Nr.4.2-6/4-16)

Līgums par drukas iekārtu pārvaldīšanas risinājuma iegādi un ieviešanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (4.2-6/277-15)

Līgums par antivīrusa licenču iegādi  (Nr.: 4.2-4/274-15)

 Līgums par tiesnešu amata zīmju izgatavošanu, remontu un spodrināšanu (Nr.: 4.2-6/275-15)

Līgums par ziņu pakalpojumiem Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.: 4.2-6/272-15)

Līgums par kravu transporta pārvadājumu  un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšanu (Nr.: 4.2-6/276-15)

Līgums par rokas detektoru piegādi tiesu vajadzībām ( (Nr.: 4.2-4/218-15)

Līgums par drukas un faksa iekārtu remontu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu vajadzībām

Līgums par ieroču un citu neatļautu priekšmetu īslaicīgas uzglabāšanas seifu un metāla skapju iegāde tiesu vajadzībām (Nr.: 4.2-4/179-15)

Līgums par kalendāru un plānotāju izgatavošanu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.: 4.2-6/191-15)

Līgums par dokumentu un citu datu nesēju savākšanu, iznīcināšanu un to izveidotās makalatūras, izlietotā papīra nodošanu atkārtotai lietošanai vai pārstrēdei (Nr.: 4.2-6/177-15)

Līgums par zīmogu un spiedogu iegādi Tiesu administr;acijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām  (Nr.: 4.2-6/163-15)

Līgums par elektronisko parakstu un sertifikācijas pakalpojumu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.4.2-6-169-15)

Līgums par mēbeļu restaurāciju tiesu iestāžu vajadzībām (Nr.4.2-6/153-15)

Līgums par žalūziju iegādi un uzstādīšanu tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.4.2-4/147-15)

Līgums par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošā Izpildu lietu reģistra E-izsoļu portālam (nr.: 4.2.-6/151-15)

Līgums par arhīva plauktu pārvietošanu Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (nr.: 4.2.-6/123-15)

Līgums par telpu uzkopšanu jelgavas tiesas un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (nr.: 4.2.-6/119-15)

Līgums par WIFI ieviešanu tiesās (Nr.4.2-6/140-15)

Līgums par kondicionieru iegādi un uzstādīšanu Ogres rajona tiesas un Bauskas rajona tiesas vajadzībām (Nr.4.2-4/139-15)

Līgums par informatīvo izkārtņu, plākšņu un uzlīmju izgatavošanu tiesu, tiesu zemesgrāmatu nodaļu un Tiesu administrācijas vajadzībām (Nr.:4.2.-6/85-15

Līgums par elektroniskā pasta infrastruktūras papildināšanu (Nr.: 4.2-6/56-15)

Līgums par video konferences un skaņas ierakstu iekārtu lietotāju apmācību (Nr.: 4.2-6/59-15)

Līgums par apsardzes un ugunsdrošības sistēmas izveidi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas ēkā pilotprojekta "Drošība tiesās" ietvaros (Nr.:4.2.-6/63-15)

Līgums par maināmo paklāju nomu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr.: 4.2.-6/23-15)

Līgums par drošības auditu Tiesu administrācijas pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām (Nr.: 4.2.-6/22-15)

Līgums par Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu korespondences ar apmaksātu atbildi pieņemšanu un nosūtīšanu vai piegādi norādītajam adresātam (Nr.:4.2-6/304-14)

Līgums par apmeklētāju organizācijas sistēmas iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu (Nr.: 4.2.6/287-14)

Līgums par videonovērošanas sistēmas projektēšanu un izbūvi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas ēkā pilotprojekta "Drošība tiesās" ietvaros (Nr. 4.2.-6/302-14)

Līgums par nepārtraukto barošanas bloku (UPS) bateriju/ akumulatoru iegādi tiesu zemesgrāmatu, tiesu un Tiesu administrācijas vajadzībām (4.2.-4/286-14)

Līgums par drošības risinājumu ieviešanu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas ēkā (4 2-4-285-14)

Līgums par telpu uzkopšanu Ventspils tiesas vajadzībām (4.2.-2.39/256-14)

Līgums par efektīvas komunikācijas prasmju apmācībām (4.2.-6-249-14)

Līgums par tiesas sēžu zāļu mebeļu izgatavošanu un uzstādīšanu (4 2-6-233-14)

Līgums par rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu apmācību organizēšanu un vadīšanu (Nr. 4.2-6/225-14)

Līgums par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšana (4 2-6-223-14) 

Līgums par kalendāru un plānotaju izgatavošanu Tiesu administrācijas tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (4 2-4-222-14)

Līgums par juridiskās literatūras piegādi (Nr.4.2.-4/205-14)

Līgums par kopētāju nomu (Nr.4.2.-7/200-14)

Vienošanās pie līguma par kopētāju nomu

Vienošanās Nr.2 pie līguma par kopētāju nomu

Līgums par videokonferenču un ierakstu iekārtu risinājuma demontāžu, pārvietošanu, uzstādīšanu un konfigurēšanu (Nr. 4.2-6/187-14)

Līgums par mikroautobusa nomu (Nr. 4.2-7/185-14)

Līgums par elektroniskās darba laika uzskaites programmas "DeskTime" licences un uzturēšanas pakalpojuma iegādi (Nr. 4.2-6/176-14)

Līgums par disku masīva paplašināšanas moduļa piegādi (Nr. 4.2-4/173-14)
Līgums par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšanu Tiesu administrācijai, tiesām un zemesgrāmatu nodaļām (Nr. 4.2.-6/164-14)

Līgums par apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu veselības apdrošināšanas iepirkumā (Nr. 4.2.-8/160-14)

Līgums par audio protokolu marķēšanas sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu Nr.4.2-6/131-14

Līgums par Tiesu administrācijas pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu testēšanu un programmatūras dzīves cikla pārvaldības atbalsts (Nr. 4.2-6/126-14)

Līgums par multimēdiju iekārtu iegādi TA, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/125-14)

Līgums par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem komandējumu organizēšanai un nodrošināšanai Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-6/107-14)

Līgums par projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" rezultātu un ietekmes novērtēšanu, izmaiņu vadības, projekta ilgtspējas nodrošināšanas plāna un nākotnes attīstības scenāriju izstrādi (Nr. 4.2-13/105-14)

Līgums par tiesas nolēmumu pēcpārbaudes un publicēšanas portāla pakalpojumiem (Nr. 4.2-6/90-14)

Vienošanās par maināmo paklāju nomu, piegādi un maiņu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/323-13/V1/76-14)

Līgums par elektronisko parakstu un sertifikācijas pakalpojumu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-6/75-14)

Līgums par zīmogu un spiedogu iegādi Tiesu administrācijas, tiesu un tiesu zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/51-14)

Līgums par mutisko tulkošanas darbu nodrošināšanu tiesām kriminālprocesa likuma 11.panta 21. un 22. daļā minētajos gadījumos (Nr. 4.296/7-14)

Līgums par tiesu pavēstu automatizētu drukāšanu un iepakošanu (Nr. 4.2-6/349-13)

Līgums par tiesu infrastruktūras papildināšanu (Nr. 4.2-6/340-13)

Līgums par maināmo paklāju nomu, piegādi un maiņu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/323-13)

Līgums par WiFi risinājuma izpēti un plāna sagatavošanu ieviešanai tiesās (Nr. 4.2-6/312-13)

Līgums par tiesnešu amata zīmju izgatavošanu, remontu un spodrināšanu (Nr. 4.2-4/310-13)

Līgums par Izpildu lietu reģistra sistēmas programmatūras pielāgošanu euro ieviešanai (Nr.:4.2-17/289-13) 

Līgums par tiesnešu mantiju izgatavošanu (Nr.:4.2-4/285-13)        

Līgums par naktsmītņu nodrošināšanu ES galvaspilsētu apelācijas tiesu augstākajām amatpersonām un virsprokuroriem (Nr. 4.2-6/223-13)

Līgums par videokonferenču centrālās infrastruktūras pārvietošanu un konfigurēšanu (Nr. 4.2-13-207-13)

Līgums  par kalendāru un plānotāju izgatavošanu Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (Nr. 4.2-4/200-13)

Līgums par konferenču krēslu iegādi (Nr.4.2-4-169-13)

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietošanu" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" publicējam informāciju par iestādes noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem (skatīt pielikumu).

par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu

sniegšanu Tiesu administrācijai, tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2013.gadā

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2014. gadā

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2015. gadā

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2016.gadā

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2017.gadā

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2018. gadā

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2019. gadā

pdf Iepirkumi, kas veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14. apakšpunktu

pdf Tiesu administrācijas noslēgtie līgumi 2020. gadā