Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi un to grozījumi

Iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi un to grozījumi (publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, 60.panta desmito daļu): 

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietošanu" Tiesu administrācija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs".

 Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" publicējam informāciju par iestādes noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem (skatīt pielikumu).

par kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu

sniegšanu Tiesu administrācijai, tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām