Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekta prioritāte un aktivitāte:

2.prioritāte                     Rekomendāciju instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju  izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības  pieteikumu procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās  struktūras, cenšoties reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi  ciešāka praktiskā sadarbība ar citām ES dalībvalstīm

2.1.5. aktivitāte              Datu apmaiņas attīstība starp Tiesu informatīvo sistēmu un   Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma   meklētāju apakšsistēmu

Projekta īstenotājs: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.04.2014. – 30.06.2015.

Projekta vispārīgais mērķis:

Nodrošināt vienotu un starptautiskai praksei atbilstošu bēgļu un patvēruma lietu iztiesāšanu, papildus nodrošinot Tiesu informatīvajā sistēmā uzlabotu datu apjomu un kvalitāti ar iespēju nākotnē iegūt informāciju par bēgļiem un patvēruma meklētājiem no starptautiskām informācijas sistēmām.

Projekta specifiskais mērķis:

Papildināt Tiesu informatīvo sistēmu, nodrošinot datu apmaiņu ar Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmu, nodrošinot datu apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem bēgļu un patvēruma meklētāju lietās.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  1. Pieredzes apmaiņa ar Francijas un Grieķijas atbildīgajām iestādēm, lai iepazītos ar konkrētās valsts pieredzi bēgļu un patvēruma meklētāju lietu iztiesāšanā un Informācijas sistēmu pielietošanu tiesnešu darbā, konkrēto lietu iztiesāšanā.
  2. Tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, nodrošinot datu apmaiņu ar Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmu, nodrošinot datu apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem bēgļu un patvēruma meklētāju lietās un veiktas Tiesu informatīvās sistēmas lietotāju apmācības.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. Noorganizētas 2 pieredzes apmaiņas vizītes;
  2. 6 ar tiesu sistēmu saistītas personas būs iepazinušās ar ārvalstu pieredzi patvēruma meklētāju lietu iztiesāšanā un Informācijas sistēmu pielietošanu tiesnešu darbā, konkrēto lietu iztiesāšanā;
  3. 1 Tiesu informatīvā sistēma tiks pilnveidota;
  4. 20 Tiesu informatīvās sistēmas lietotāji tiks apmācīti lietot sistēmu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Tiesu administrācija

 

Kontaktpersona: Agnija Karlsone

e-pasts: Agnija.Karlsone@ta.gov.lv

tālr.: 67063807

Fakss: 67063840