Statuss:
Noslēdzies

attēls

Projekta nosaukums: "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 - centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm"

Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija

Projekta vadošais partneris: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija.

Projekta īstenošana: 01.03.2020.-31.10.2021.

Projekta partneri:

Tiesu administrācija (Latvija),
Reģistru un informācijas sistēmu centrs (Igaunija),
Spānijas nekustamo īpašumu reģistrs,
Ungārijas valdība (Premjerministra birojs) un
Portugāles reģistru un notāru institūts.

Projekta mērķis:

EK ir izstrādājusi zemes reģistru starpsavienojumu platformu portālā https://e-justice.europa.eu, lai nodrošinātu centralizētu piekļuvi ES dalībvalstu informācijai, kas saistīta ar nekustamo īpašumu. Projekta LR II ietvaros tiks izveidots standartizēts savienojums starp dažādām ES zemesgrāmatu informācijas sistēmām.

Pirmais solis, uzsākot projektu, būs sākotnējās analīzes posms, kurā tiks iegūts pārskats par projekta partneru – Latvijas, Portugāles, Spānijas un Ungārijas zemesgrāmatu sistēmām, kā arī novērtēta gatavība nodrošināt datu, kas nepieciešami savienošanai, funkcionalitāti. Tiks izsvērta valstu organizatoriskā gatavība, datu kvalitāte, juridiskie aspekti un tehnoloģiskā sagatavotība.

Nākamais LRI II projekta posms koncentrēsies uz starpsavienojuma tehnoloģiskajiem aspektiem partnervalstīs. Izmantojot iepriekšējā projekta "LRI MS Connection" rezultātus, tiks izstrādāti jauno projekta dalībnieku valstu nacionālo komponentu struktūra un datu apmaiņas moduļi.

Projekts LRI II nodrošinās visus rezultātus elektroniskā formā angļu valodā.

Plašāk par projektu: https://lri-ms.eu/