Rokasgrāmata -  Latviešu valoda tiesu nolēmumos

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot latviešu literārās valodas lietojumu tiesu darbā, piedāvāt ieskatu kļūdu veidos un tiem atbilstošā latviešu valodas teorijā ar piemēriem no tiesu nolēmumiem. Akcentējot pareizu un ieteicamu latviešu literārās valodas lietojumu, autore vēlas uzsvērt, ka ir svarīgi, lai tiesas nolēmumi būtu valodas ziņā nepārprotami un nolēmuma saņēmējam (lasītājam) saprotami.

Eiropas Parlamenta un Regulas Nr. 655/2014 piemērošana Latvijā shēmās

2017. gada 18. janvārī visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, piemērojama kļuva Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās. Regulas Nr. 655/2014 mērķis ir izveidot jaunu Eiropas Savienības procedūru, kas ļautu ātrā un efektīvā veidā apķīlāt pārobežu civillietās banku kontos turētos finanšu līdzekļus. Proti, ar Regulu Nr. 655/2014 ir izveidots jauns pārrobežu prasības nodrošināšanas instruments – Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums, kas ļauj kreditoriem apķīlāt parādnieka naudas līdzekļus (kontus) kredītiestādēs Eiropas Savienības dalībvalstīs (izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti).