Projekta ietvaros pilnveidota anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze, kur sabiedrībai būs pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Pilnveidotā anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze darbosies kā izglītojošs tiesas spriešanas prognozējošs materiāls sabiedrībai, kā arī īpaši projekta mērķauditorijai, jo anonimizētos tiesu nolēmumus izmantos kā kvalifikāciju paaugstinošu instrumentu. Anonimizēto nolēmumu datu bāze pilnveidota esošās Tiesu informatīvās sistēmas ietvaros.