Statuss:
Noslēdzies
attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: “Darba kvalitātes nodrošināšana apelācijas instances tiesā”;, PA-GR0-1265

Projekta partneri:

1. Apelācijas instances tiesa Dānijā (The High Court of Eastern Denmark).

2. Zviedrijas tiesu administrācija.

Plānotais īstenošanas laiks: 09.-12.2019.

Projekta mērķis ir iepazīties ar Dānijas un Zviedrijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar darba kvalitātes nodrošināšanas metodēm, tiesnešu noslodzes plānošanu, lietu izskatīšanas termiņu monitoringu, tiesu personālu, tā iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Projekta ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā tiesu sistēmas īpatnības, tiesnešu iecelšana, interešu konfliktu novēršana, ar krimināllietu un civillietu izskatīšanu saistītie procesuālie, tiesiskās sadarbības u.c. jautājumi. Projekta ietvaros plānots iepazīties arī ar Dānijas un Zviedrijas inovācijām tiesu darbā, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloģijas.