Projekta ietvaros plānots izstrādāt EMUS, jo pārskatāms, efektīvs un uzticams maksātnespējas process ir būtisks priekšnoteikums komercdarbības vides uzlabošanai. Darbība iekļauta projekta tvērumā ar mērķi nodrošināt maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesos elektronisku aizpildīšanu un iesniegšanu Maksātnespējas administrācijā, kā arī nodrošināt pārskatu iesniegšanu automātisku kontroli Maksātnespējas administrācijā un atgādinājumu sistēmā.

EMUS ļaus iegūt maksātnespējas jomas efektivitāti raksturojošos statistikas datus (procesa izmaksas, kreditoru prasījumu atgūstamība u.tml.), kas nepieciešami valsts politikas plānošanai, kā arī novērtēt MPA darbības efektivitātes rādītājus MPA administrētajos maksātnespējas procesos kopumā.

Plānots nodrošināt EMUS sasaisti ar Tiesu informatīvo sistēmu, nodrošinot administratoru ieteikšanu sistēmā no EMUS uzturēta administratoru klasifikatora uzreiz pēc tiesas lēmuma par lietas ierosināšanu.

Administratoru saraksts tiks ģenerēts nejaušības secībā. Ar EMUS ieviešanu tiks nodrošināta iespēja nodot pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu, tādējādi paātrinot un atvieglojot dokumentu apmaiņu starp tiesām un administratoriem. Paredzēts ieviest arī datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, Izpildu lietu reģistru, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru, u.c., lai nodrošinātu, ka administratori tiešsaistes datu pārraides režīmā var iegūt nepieciešamos datus par maksātnespējīgo personu.

2018. gadā noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju, kā arī izstrādāta individuālo darbu pasūtījumu dokumentācija un saņemti pirmie nodevumi. EMUS pilnībā plānots izstrādāt līdz 2019.gada sākumam.