Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Projekta nosaukums un numurs: “Mašīntulkošana”, projekts Nr. 2.2.1.1/16/I/004 (vienošanās par projekta īstenošanu parakstīta 2017.gada 23.martā)

Projekta ieviešanas periods: 2017.gada 1.janvāris – 2019.gada 31.maijs

Projekta finansējums (EUR):

- kopējais projekta finansējums: 2 000 000.00 EUR

- ārvalstu finansējums: 1 700 00.00 EUR (85%)

- līdzfinansējums: 300 000.00 EUR (15%)

Saņēmējs: Kultūras informācijas sistēmu centrs (Tiesu administrācija ir projekta partneris bez finansējuma)

Projekts tiks īstenots kā viens no programmas “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģiskais nodrošinājums” (turpmāk Programma) projektiem, kas paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienalikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projektā izvirzītie mērķi veicina Programmas mērķu sasniegšanu un VARAM izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi.

Projekta mērķis:

  • Administratīvā sloga samazināšana iedzīvotājiem;
  • Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana;
  • Pakalpojumu pieejamības veicināšana. 

Tiesu administrācijas projektā ir partneris tieslietu jomas valodas resursu izstrādē un mašīntulkošanas rezultātu izvērtēšanā, kā arī runas atpazīšanas un sintēzes pakalpojumu realizācijā kvalitātes nodrošināšanai (sapulču transkribēšanas pilnveidošanai). Projekta rezultātā Tiesu administrācija būs izstrādāto pakalpojumu lietotājs (tai skaitā, izmantos procesu Sapulču runas atpazinējs).