Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvām tiesu administrēšanas sistēmām (Nr. PA-GRO-633)

Pieredzes apmaiņas vizīte Somijā