2020

22.10.2020. Paneļdiskusija "Efektīva finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšana".

21.10.2020. Tiesu loma ekonomikas attīstībā. 

Video atskaņošanas saraksts (LAT)

Video atskaņošanas saraksts (ENG)

 

10.09.2020. Tiesu priekšsēdētāju sapulce.

27.08.2020. Baltijas valstu seminārs 2020.

 

2019

13.12.2019. Tiesneša loma mūsdienu sabiedrībā. 
Skatīties video

 

29.11.2019. Diskusija “Vienveidīga tiesību normu piemērošana sodu noteikšanā”.

01.11.2019. Latvijas tiesnešu konference.

28.10.2019. Tiesvedības efektivitāte: kasācijas tiesvedības ierosināšana vai atteikums.

06.09.2019. No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence.
Skatīties video

 

20.06.2019. Ekspertīžu noteikšana, ekspertīzei nododamo objektu ieguve un izpēte. Eksperta atzinuma  kā pierādījuma izmantošana izmeklēšanā.

05.04.2019. Tiesu varas neatkarība – valstisks mērķis vai šaurs pašmērķis?

 

2018

18.-19.10.2018. Civilprocesa likuma aktualitātes.

27.09.2018. Diskusija “Mākslīgais intelekts tiesu iestāžu darbā”. 

1.panelis - Mākslīgā intelekta cizmantošanas piemēri atbalstot tiesu varu
Skatīties video

2.panelis - Tā saucamais «prognožu taisnīgums»: kas riskē, kādas iespējas?
Skatīties video

3.panelis - Mākslīgā intelekta integrācija nacionalajā politikā tiesu jomā
Skatīties video

4.panelis - Kādi būtu ētikas aspekti ieviešot mākslīgo intelektu tiesu sistēmā?
Skatīties video

 

13.09.2018. Eksperta atzinuma loma tiesvedībā. 

Eksperta atzinuma loma tiesvedībā 1.daļa
Skatīties video

Eksperta atzinuma loma tiesvedībā 2.daļa
Skatīties video

 

07.09.2018. Latvijas tiesnešu konference – Latvijas tieslietu sistēmas simtgade un perspektīva. Skatities video

21.05.2018. Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana. 

Mārtiņš Mits: Tiesneša uzvedība tiesas sēdē tiesību uz objektīvu tiesu kontekstā (ECT prakse)
Skatīties video

Dr. Matiass Kellers: Tiesas sēdes mērķi un uzdevumi
Skatīties video

Karena Kellere: Vai sacīkstes princips aizliedz tiesneša iesaistīšanos diskusijā?
Skatīties video

Dace Mita: Tiesneša ētiska uzvedība tiesas sēdē
Skatīties video

Skaidrīte Lasmane: Tiesneša loma sabiedrībā
Skatīties video

Konferences A paneļdiskusija: Negodprātīga procesuālo tiesību izmantošana tiesas sēdē - novēršanas līdzekļi un robežas
Skatīties video

Konferences B paneļdiskusija: Tiesneša ētiska uzvedība tiesas sēd
Skatīties video

 

21.04.2018. Efektīva pārrobežu sadarbība kriminālprocesā.

17.04.2018. Diskusija par tiesu noslodzi un institūciju kompetenci ātrākai lietu izskatīšanai.

10.04.2018. Autortiesības audiovizuālajā un datorprogrammu nozarē. Būtiskais kaitējums.

05.-06.04.2018. Rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu priekšsēdētāju un zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku kopsapulce.

 

2017

07.-08.12.2017. Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi.

15.11.2017. Tiesību aizsardzības iestāžu loma intelektuālā īpašuma pārkāpumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā.

08.-09.11.2017. Apaļā galda diskusija "Inovātīva pieeja tiesu darba pārvaldībā".

12.-13.10.2017. Baltijas valstu seminārs (aktuālie jautājumi tiesu administrāciju darbā).

27.-28.09.2017. Baltijas valstu tiesnešu konference.

18.09.2017. Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi.

23.05.2017. Mediācijas ieteikšanas meistarklases.

22.05.2017. Mediācijas sasniegumi un izaicinājumi.

19.05.2017. Apaļā galda diskusija "Cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu".

18.05.2017. Krāpšana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.

09.03.2017. Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums: uzņēmēju pieeja tiesiskimam.

02.-03.03.2017. Tiesu priekšsēdētāju un zemesgrāmatu nodaļu vadītāju kopsapulce.

03.02.2017. Dišlera tiesībpolitikas konference.

 

2016

13.12.2016. Komerctiesību aktuālie jautājumi: Korporatīvā pārvaldība.

02.12.2016. Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi.

17.11.2016. Diskusija par mediācijas attīstību Latvijā.

06.-07.10.2016. Latvijas tiesu priekšsēdētāju un Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku konference: Turpmākie soļi tiesu namu reformas ieviešanā.

27.09.2016. Tiešs nodoms kukuļošanā: interpretācijas problemātika krimināltiesībās.