Aprīlis

05.04.2019. konference “Tiesu varas neatkarība – valstisks mērķis vai šaurs pašmērķis?”

 Jūnijs

20.06.2019. seminārs “Ekspertīžu noteikšana un eksperta atzinuma  kā pierādījuma izmantošana izmeklēšanā”

Septembris

06.09.2019. konference “No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence”. Vairāk.
Prezentācijas pieejamas spiežot šeit:

Oktobris

28.10.2019. konference “Tiesvedības efektivitāte: kasācijas tiesvedības ierosināšana vai atteikums”

Novembris

1.11.2019. konference “Latvijas tiesnešu konference”

29.11.2019. diskusija “Vienveidīga tiesību normu piemērošana sodu noteikšanā”

Decembris

13.12.2019. konference “Tiesnešu loma mūsdienu sabiedrībā”: Video ieraksts pieejams šeit.