Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Projekta partneri: Sabiedrības Integrācijas fonds, Iekšlietu ministrijas Valsts policija, Latvijas…
Statuss:
Īstenošanā
Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023. Projekta vadošais partneris: Itālijas Tieslietu ministrija Projekta partneri: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija,  Horvātijas Republikas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija,…
Statuss:
Īstenošanā
Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.07.2022. Projekta vadošais partneris: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija Projekta partneri: Tiesu administrācija (Latvija) Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Tieslietu ministrija …
Statuss:
Īstenošanā
Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: “Specializēto tiesu izveide”, PA-GR0-1354 Projekta…
Statuss:
Īstenošanā
Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: “Pacientiem nodarītā kaitējuma kompensēšana”, PA-GR0-1378…
Statuss:
Īstenošanā
19.10.2020.
Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Projekta nosaukums un numurs: “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)”, projekts Nr. 2.2.1.1/19…
Statuss:
Īstenošanā
19.10.2020.
Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Projekta nosaukums un numurs: “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”, projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/006 (vienošanās…
Statuss:
Īstenošanā
19.10.2020.
Projekts vērsts uz tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu un kapacitātes stiprināšanu, kas atbilst Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" mērķim Nr.1 …
Statuss:
Īstenošanā
Projekta nosaukums: "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 - centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm" Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Projekta vadošais…
Statuss:
Īstenošanā
Projekta nosaukums: „Atrast tiesu izpildītāju III” Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija Projekta vadošais partneris: Tiesu izpildītāju fonds (Beļģija) Projekta īstenošana: 01.03.2020.-28.02.2022. Projekta partneri: …