Aktualitātes

Diskutē par efektīvāku starptautisko tiesisko sadarbību krimināllietās

01.10.2019

No š.g. 25. līdz 26. septembrim Latvijas tiesnešu delegācija un Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāve pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Lietuvas Tiesu administrāciju un Viļņas apgabaltiesu Traķos.

Tikšanās laikā Latvijas un Horvātijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Lietuvas tiesu sistēmas reformām un attiecīgi veiktajiem grozījumiem Lietuvas Republikas likumdošanā. Vizītes dalībnieki iepazinās ar Lietuvas tiesu sistēmas informācijas tehnoloģiju jauninājumiem un apmeklēja Lietuvas Tiesu administrācijā bāzēto tiesu muzeja ekspozīciju.

Dalībnieki kopā ar Lietuvas tiesnešiem un Lietuvas Tiesu administrācijas pārstāvjiem piedalījās apaļā galda diskusijā, kuras laikā triju valstu pārstāvji dalījās ar problēmām un labākajiem piemēriem tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, kā arī meklēja efektīvākus un saskanīgākus risinājumus starptautiskās sadarbības stiprināšanai.

Daloties starptautiskajā pieredzē ar ārvalstu tiesībaizsardzības institūcijām krimināllietās, tika atzīts, ka viens no lielākajiem praktiskajiem izaicinājumiem ir saziņas efektivitāte, ilgie termiņi un tulkošanas pakalpojumu efektīva nodrošināšana. Tika ierosināts stiprināt tiesībaizsardzības sadarbību ar probācijas dienestiem, organizēt starptautiskas praktiskas apaļā galda diskusijas starp dažādu valstu tiesnešiem un tiesībaizsardzības iestādēm, organizēt starptautiskas praktiskas apmācības, kā arī izveidot starptautisku kontaktu tīklu efektīvai komunikācijai.

No Horvātijas pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās Horvātijas Tieslietu ministrijas Savstarpējās tiesiskās palīdzības un tiesiskās sadarbības krimināllietās ar ES dalībvalstīm sektora vadītāja Maja Rakiča (Maja Rakić), savukārt no Latvijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnese Vita Rūsiņa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietniece Signe Grīnberga, Rēzeknes tiesas tiesnese Aija Jermacāne un Zemgales rajona tiesas tiesnese Tukumā Ligita Sprigule.

Projekta "Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās" ietvaros plānotas vizītes Latvijas, Lietuvas un Horvātijas tieslietu institūcijās, kā arī tiks sagatavots vienotas tiesu prakses pārskats par triju valstu pieredzi  savstarpējas atzīšanas principa piemērošanā attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, kā arī par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai.

Projekta vadošais partneris ir Tiesu administrācija, savukārt tā partneri ir Lietuvas Tiesu administrācija un Horvātijas Tieslietu ministrija.

               

Tiesu administrācijas

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļa

Tālr.: 29 248 273

Twitter: @tiesuadm

Facebook: @tiesuadm

www.ta.gov.lv